Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Blocuri repetitive in c#

In limbajul c# exista mai multe posibilitati de a executa in mod repetat anumite blocuri de cod (ciclu). Aceste posibilitati sunt:

 • for
 • while
 • do…while
 • foreach

Aceste instructiuni sunt specifice multor limbaje si intelegerea folosiri lor ar trebui sa fie usoara pentru oriceine le-a mai folosit cu alte limbaje.

Le voi analiza pe rand, exemplificand utilizarea lor.

Cel mai simplu ciclu este ciclul for. Sintaxa generala este:

    for (int i = 0; i <= 5; i++)
    {
      //executa ceva de 5 ori
    }

O alta modalitate de scriere a unui bloc for este urmatoarea:

    for (; ; )
    {
      // ...
    }

care este un ciclu infinit. Acest bloc de cod ar trebui intrerupt (printr-o intructiune break, ca in exemplul urmator:

    int i = 0;
    for (; ; )
    {
      // ...
      if(i++ == 5) break; //intrerupe ciclul
    }

O alta modalitate de a scrie un bloc ce se repeta la infinit este cu ajutorul keyword-ului while:

    int i = 0;
    while(true)
    {
      // ...
      if(i++ == 5) break; //intrerupe ciclul
    }

Acest bloc de cod este echivalent (functional) cu cel anterior (folosinf for).

Instructiunile do…while sunt o alta metoda de a executa inmod repetat anumite linii de cod:

    int x = 0;
    do 
    {
      Console.WriteLine(x);
      x++;
    } while (x < 5);

Diferenta dintre un bloc while si un bloc do…while este ca instructiunile din do…while se executa cel putin o data – conditia de iesire din loop se verifica dupa cel putin o executie. Codul dintr-un ciclu while poate sa nu fie executat niciodata.

De exemplu:

    int x = int.Parse(Console.ReadLine());
    while (x % 5 != 0) 
    {
      Console.WriteLine(x++); 
    }

Daca userul introduce un numar multiplu de 5, codul blocului while nu se executa nici macar o data.

Am lasat la final foreach, deoarece este o metoda de a executa in mod repetitiv anumite operatii, insa putin diferit de modurile cum lucreaza blocurile descrise anteorior. foreach executa blocul de comenzi asociat o singura data pentru fiecare element dintr-un array sau colectie de obiecte – conditia ca foreach sa poata fi aplicat colectiei este ca acea colectie sa implementeze interfata IEnumerable (sau IEnumerable<T>).

Exemplu folosind un array:

    int[] numbers = new int { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
    foreach (int n in numbers)
    {
      Console.WriteLine("{1} -> {2}", n, 2 * n);
    }

Acest exemplu va afisa perechi de tipul n -> 2n pentru fiecare numar din array-ul de int folosit.

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*