Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

SFM – proiect final partea 2-a

&#160&#160&#160&#160 In articolul trecut din seria Compact Framework, am inceput crearea unei aplicatii.

sfmProj

&#160&#160&#160&#160 Continuam constructia acesteia, astfel:

&#160&#160&#160&#160 Pentru forma principala MainWindow vom adauga urmatoarele controale din Toolbox:

 • un Panel pnlTop in care vom adauga:
 • un CheckBox chYears care va contine anii pentru inregistrari.
 • un CheckBox chMonths care va contine lunile in care au avut loc inregistarile.
 • un LinkLabel llClearFilter care va avea scopul eliminarii filtrarii date de unul din controalele Combobox.

Pentru controlul container pnlTop vom fixa proprietatea Dock – Top.

&#160&#160&#160&#160 Redimensionam in asa fel incat sa incapa controalele .

 • un Panel pnlBottom in care vom adauga:
 • un LinkLabel llAdd, control ce va deschide fereastra aferenta unei noi inregistrari.
    private void llAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //instantiaza forma si o afiseaza
      var addRecord = new AddRecord();
      addRecord.Show();
    }
 • un LinkLabel llReport care va deschide fereastra pentru rapoarte.
    private void llReport_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var reportGenerator = new ReportGenerator();
      reportGenerator.Show();
    }
 • un Label cu proprietatea Text: Total
 • un TextBox txtTotal care va contine totalul sumelor inregistrate. Va avea setata proprietatea ReadOnly = true.
 • un Panel pnlCenter in care vom adauga:
 • un ListBox lstRecords care va contine toate inregistrarile. Pentru acest control vom seta proprietatea Dock – Fill.

Controlul container pnlCenter va avea proprietatea Dock – Fill in asa fel incat sa acopere zona dintre cele doua containere adaugate mai sus.

&#160&#160&#160&#160 Butoanele pentru aceasta forma sunt:

Options care va contine Add record, Show reports, Clear filter ce vor avea aceleasi functionalitati ca butoanele descrise mai sus.

options

Exit – la apasarea caruia se va inchide aplicatia.

    private void menuItemExit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

&#160&#160&#160&#160 In constructorul formei vom stabili focusul pe lista de intregistrari.

    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      
      //focus
      lstRecords.Focus();
    }

&#160&#160&#160&#160 Dupa configurari, forma va arata astfel:

MainWindow

&#160&#160&#160&#160 Culoare o puteti stabili foarte usor din Properties  pentru fiecare control container.

&#160&#160&#160&#160 Pentru fereastra AddRecord vom adauga urmatoarele controale:

 • un Panel pnlMain cu proprietatea Dock – Fill.
 • un Label cu proprietatea Text  Amont:
 • un TextBox txtAmount in care utilizatorul va introduce suma tranzactiei.
 • un Label cu proprietatea Text Date
 • un DateTimePicker dtTransctionDate care va selecta data la care a fost realizata tranzactia.
 • un Label cu proprietatea Text Comment
 • un TextBox txtComment cu proprietatea MultiLine = true pentru introducerea unor observatii/comentarii despre tranzactie.

&#160&#160&#160&#160 Butoanele pentru aceasta forma sunt:

Save – va salva inregistrarea

Cancel – va anula salvarea inregistrarii, va inchide forma si se va reveni la forma principala.

AddRecord

&#160&#160&#160&#160 Pentru fereastra Report Generator vom adauga urmatoarele controale:

 • un LinkLabel llTxtRep va afisa raportul in format text.
 • un LinkLabel lblCsvRep va afisa raportul in format CSV.
 • un LinkLabel lblDocRep va afisa raportul in asa fel incat sa poata fi salvat in format document Word.
 • un Label Report
 • un TextBox txtReport. Proprietatea Text va contine raportul.
 • un Label cu proprietatea Text Status:
 • un Label lblStatus care va oferi informatii despre statusul crearii raportului.

&#160&#160&#160&#160 Butoanele pentru aceasta forma sunt :

Send – va trimite raportul catre un numar de telefon/email.

Send

Cancel – va inchide forma si se va reveni la forma principala.

ReportGenerator

&#160&#160&#160&#160 In acest moment, avem stabilita o interfata a utilizatorului, cu functionalitati de baza: afisarea unei ferestre, inchidere, editare.

&#160&#160&#160&#160 In urmatorul articol vom prezenta informatiile legate de “business” pe care se bazeaza aplicatia noastra.

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*