Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Nullable

Pentru ca tipurile referinta pot indica prin null faptul ca nu prezinta nici o valoare, pentru tipurile valoare s-a introdus constructia nullable.

      //atribuie valoarea null pentru un obiect
      Agent a = null;
      //eroare la compilare
      int i = null;

Un tip nullable inseamna ca pe langa valorile implicite pe care le are, el va avea si valoarea null.
De exemplu, un tip de date bool poate avea valorile false sau true.
Un tip de date nullable bool va avea valorile false, true, null.
La fel, un nullable int va avea valorile intre -2.147.483.648 si 2.147.483.647 si null.

Declararea unui tip nullable se face in modul urmator:

      int? id = 5;
      //FALSE
      Console.WriteLine(id == null);
      bool? isAType = null;
      //TRUE
      Console.WriteLine(isAType == null);

Echivalentul:

      Nullable<int> id = new Nullable<int>(5);
      //FALSE
      Console.WriteLine(id == null);
      Nullable<bool> isAType = new Nullable<bool>();
      //TRUE
      Console.WriteLine(isAType == null);

Structura nullable face parte din namespace-ul System.

Proprietea HasValue va returna true daca variabila de tip nullable are o valoare. Cu ajutorul proprietatii Value se va putea prelua valoarea.
Proprietatea GetDefaultValue va returna valoarea default a tipului in cazul in care variabila are valoarea null.

      int? b = null;
      //0
      Console.WriteLine(b.GetValueOrDefault());

Operatorul ??

Operatorul ?? defineste o valoare implicita care va fi returnata in cazul unui tip nullable pentru cazul null (daca se incearca o atribuire pentru o valoare a unui tip nullable cu o valoare a unui tip non-nullable, va genera eroare la compilare).

De exemplu, construim clasa Agent ce va avea o proprietate de tip nullable.

  class Agent
  {
    public int Id { get; set; }
    public int? Code { get; set; }
  }

La un moment dat, vom dori sa aflam codul agentului. In cazul in care valoarea va fi null, vom putea atribui o alta valoare.

      int id = a.Id;
      int code = a.Code ?? -1;

Operatorul reprezinta o versiune mai compacta a instructiunii if else.

      int? code = a.Code;
      if(!code.HasValue)
        code = -1;

Conversii

Conversia de la un tip generic, T, la un tip generic nullable, T?, este implicita.
Conversia de la T? la T necesita un cast.

      int? a = 100;
      int b = 300;
      //implicit
      a = b;
      //explicit
      b = (int)a;

Observatie:
In cazul in care a va fi null, vom primi o exceptie de tipul InvalidOperationException.

      int? a = null;
      int b = 300;
      //InvalidOperationException
      b = (int)a;

Boxing/Unboxing

Despre boxing stim ca permite ca tipurile valoare sa fie tratate ca obiecte, iar unboxing converteste in mod explicit tipul obiect la tipul valoare.
In cazul tipurilor nullable, atunci cand se “impacheteaza” T?, valoarea copiata pentru noul obiect va fi T, nu T?. Acest lucru este datorat faptului ca o valoare “impachetata” poate fi null pentru ca este de tip referinta. Unboxing pentru T? poate fi facut cu ajutorul operatorului as. In cazul in care conversia nu se incheie cu succes, returneaza null.

      object a = "object";
      int? b;

      //null
      b = a as int?;
      //false
      Console.WriteLine(b.HasValue);

Cel mai intalnit scenariu in folosirea nullable este in lucrul cu bazele de date, atunci cand o entitate este “mapata” pe o tabela ce are coloane definite ca nullable.

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*