Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Exercitiu

Se citesc n nr naturale de la tastatură. Sa se determine în câte zerouri se va termina produsul acestora, fără a calcula efectiv produsul. Ex: 12, 35, 30, 75 → 3 zerouri.

Analiza Programului

Pentru a obtine cifra zero, singura posibilitate o reprezinta inmultirea factorilor primi 2 si 5.
Numaram de cate ori apar 2 si 5 in descompunerea numarului si valoarea cea mai mica dintre cele doua contoare va insemna numarul de zerouri.

Rezolvarea in C#

using System;

namespace _20
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      int n;
      int _2count, _5count, countZeroes;
      _2count = _5count = countZeroes = 0;
    
      Console.WriteLine("Numarul de numere naturale:");
      int numbers = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 1; i <= numbers; i++)
      {
        Console.WriteLine("Numarul {0}", i);
        n = int.Parse(Console.ReadLine());
        
        //cat timp numarul este divizibil la 2, incrementam contorul corespunzator
        if (n % 2 == 0)
        {
          while (n % 2 == 0)
          {
            _2count++;
            n = n / 2;
          }
        }

        //cat timp numarul este divizibil la 2, incrementam contorul corespunzator
        if (n % 5 == 0)
        {
          while (n % 5 == 0)
          {
            _5count++;
            n /= 5;
          }
        }

        if (_2count < _5count)
          countZeroes = _2count;
        else
          countZeroes = _5count;
      }
       
      Console.WriteLine("Numarul de zerouri al produsului este: {0}", countZeroes);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Rezolvarea in C++

//the header conio, which include library functions for performing "console input and output"
#include <conio.h>
//the header iostream, which supports the C++ I/O system
#include <iostream>
//tells the compiler to use the std namespace
using namespace std;

//begin program execution
int main()
{
  int numbers, n;

  int _2count, _5count, countZeroes;
  _2count = _5count = countZeroes = 0;
  
  cout<<"Numarul de numere naturale:";
  cin>>numbers;
  for (int i = 1; i <= numbers; i++)
    {
      cout<<"Numarul "<<i<<endl;
      cin>>n;
      //cat timp numarul este divizibil la 2, incrementam contorul corespunzator
      if (n % 2 == 0)
      {
        while (n % 2 == 0)
        {
          _2count++;
          n = n / 2;
        }
      }

      //cat timp numarul este divizibil la 2, incrementam contorul corespunzator
      if (n % 5 == 0)
      {
        while (n % 5 == 0)
        {
          _5count++;
          n /= 5;
        }
      }

      if (_2count < _5count)
        countZeroes = _2count;
      else
        countZeroes = _5count;
      }

      cout<<"Numarul de zerouri al produsului este: "<<countZeroes<<endl;

  return 0;
}
Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*