Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Transpusa unei matrici

Sa se construiasca transpusa unei matrici oarecare de elemente reale.

Analiza Programului

Conform definitiei, o matrice este reprezentata de un tablou (vector) cu m linii si n coloane, ale carui elemente pot fi reprezentate de numere complexe.
Un vector poate avea mai mult de o dimensiune. De exemplu, declararea unui vector int[,] m = new int[m,n] inseamna crearea unui vector cu m linii si n coloane.
Transpusa unei matrici se construieste prin transformarea liniilor in coloane.

using System;

namespace _41
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i, j;

      Console.WriteLine("introduceti numarul de coloane:");
      int c = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Introduceti numarul de linii:");
      int l = int.Parse(Console.ReadLine());
      
      float[,] m = new float [c,l];

      Console.WriteLine("Introduceti elementele matricii:");
      for(i = 0; i<c;i++)
        for(j = 0; j<l;j++)
        {
          Console.Write("M[{0}][{1}]=", i,j);
          m[i, j] = float.Parse(Console.ReadLine());
        }

      //afisare matrice
      Console.WriteLine("Matricea introdusa este:");
      for (i = 0; i < c; i++)
      {
        for (j = 0; j < l; j++)
        {
          Console.Write(m[i, j] + " ");
        }
        Console.WriteLine();
      }

      //construirea matricii transpuse
      Console.WriteLine("Transpusa matricii este:");
      float [,] ta= new float [l,c];

      for (i = 0; i < c; i++)
        for (j = 0; j < l; j++)
          ta[i, j] = m[j, i];

      //afiseaza elementele matricii transpuse
      for(i = 0; i<l;i++)
      {
        for (j = 0; j < c; j++)
        {
          Console.Write(ta[i, j] + "");
        }
        Console.WriteLine();
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}
Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*