Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Valoarea maxima dintr-o matrice

Sa se calculeze valoarea maxima dintr-o matrice oarecare de elemente reale şi sa se afişeze toate pozitiile din matrice unde se gaseste aceasta.

Analiza Programului

Conform definitiei, o matrice este reprezentata de un tablou (vector) cu m linii si n coloane, ale carui elemente pot fi reprezentate de numere complexe.
Un vector poate avea mai mult de o dimensiune. De exemplu, declararea unui vector int[,] m = new int[m,n] inseamna crearea unui vector cu m linii si n coloane.
Stabilim valoarea pentru variabila max egala cu primul element. Iteram prin liniile si coloanele matricii. Daca gasim o valoarea mai mare, aceasta devine maximul. Dupa ce am stabilit maximul, iteram inca o data si vom afisa numarul liniei si al coloane unde se afla aceasta valoare.

using System;

namespace MaximMatrice
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i, j, max;
      Console.WriteLine("Introduceti numarul de linii:");
      int l = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Introduceti numarul de coloane:");
      int c = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[,] m = new int[l, c];

      Console.WriteLine("Introduceti elementele matricii:");
      for (i = 0; i < l; i++)
      {
        for (j = 0; j < c; j++)
        {
          Console.Write("A[{0}][{1}]=", i, j);
          m[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
      }

      Console.WriteLine("Matricea are elementele:");
      for (i = 0; i < l; i++)
      {
        for (j = 0; j < c; j++)
          Console.Write(m[i, j] + " ");
        Console.WriteLine();
      }

      //cauta maximul iterand prin liniile si coloanele matricii
      max = m[0, 0];
      for (i = 0; i < l; i++)
      {
        for (j = 0; j < c; j++)
          if (m[i, j] > max)
            max = m[i, j];
      }
      Console.WriteLine("Maximul este {0}", max);

      Console.WriteLine("Pozitiile in care se afla maximul");
      
      for (i = 0; i < l; i++)
      {
        for (j = 0; j < c; j++)
        {
          if (m[i, j] == max)
            Console.WriteLine("Pozitia m[{0}][{1}]", i+1, j+1);
        }
      }
      
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*