Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Produsul a doua matrici

Sa se calculeze produsul a două matrici de elemente întregi de forma (m,n) şi (n,p).

Analiza Programului

Conform definitiei, o matrice este reprezentata de un tablou (vector) cu m linii si n coloane, ale carui elemente pot fi reprezentate de numere complexe.
Vom crea o prima metoda prin care se vor insera elemente in matrice si o a doua metoda care le va afisa.

using System;

namespace ProdusMatrici
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int l1, l2, c1, c2;
      int[,] a;
      int[,] b;
      int[,] p;
      int i, j;

      Console.WriteLine("Introduceti numarul de linii pentru prima matrice:");
      l1 = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Introduceti numarul de coloane pentru prima matrice:");
      c1 = l2 = int.Parse(Console.ReadLine());
      a = new int[l1, c1];

      Console.WriteLine("Introduceti elementele matricii:");
      InsertElements(a, l1, c1);

      Console.WriteLine("Introduceti numarul de coloane pentru a doua matrice:");
      c2 = int.Parse(Console.ReadLine());
      b = new int[l2, c2];
      p = new int[l1, c2];

      Console.WriteLine("Introduceti elementele pentru a doua matrice:");
      InsertElements(b, l2, c2);

      //afisarea celor doua matrici
      Console.WriteLine("Prima matrice este:");
      PrintMatrix(a, l1, c1);

      Console.WriteLine("A doua matrice este:");
      PrintMatrix(b, l2, c2);

      //produsul
      for (i = 0; i < l1; i++)
        for (j = 0; j < c2; j++)
        {
          p[i, j] = 0;
          for (int k = 0; k < c1; k++)
            p[i, j] += a[i, k] * b[k, j];
        }

      Console.WriteLine("Produsul celor doua matrici este:");
      PrintMatrix(p, l1, c2);
      
      Console.ReadLine();
    }

    //adauga in matrice elementele introduse de utilizator
    static void InsertElements(int[,] m, int l, int c)
    {
      for (int i = 0; i < l; i++)
      {
        for (int j = 0; j < c; j++)
        {
          Console.Write("[{0}][{1}]=", i + 1, j + 1);
          m[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
      }
    }

    //afiseaza pe consola elemente matricii
    static void PrintMatrix(int[,] m, int l, int c)
    {

      for (int i = 0; i < l; i++)
      {
        for (int j = 0; j < c; j++)
          Console.Write(m[i, j] + " ");

        Console.WriteLine();
      }

    }
  }
}
Category: Uncategorized
 • abc says:

  frumos

  October 28, 2014 at 10:17 am
 • Vlad says:

  fff bun

  October 28, 2014 at 10:24 am

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*