Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Numere pare

1) Sa se afiseze elementele de pe pozitiile pare ale elementelor vectorului.
2) Sa se afiseze elementele pare.

/*
 Sa se afiseze elementele de pe pozitii pare
 */
using System;

namespace V1
{
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      Console.Write("Introduceti numarul de elemente al vectorului: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int[] v = new int[n];

      Console.WriteLine("Introduceti elementele:");
      for (int i = 0; i < n; i++)
        v[i] = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Elemente de pe pozitiile pare sunt:");
      for (int i = 1; i < n; i += 2)
        Console.WriteLine(v[i]);

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

/*
 Sa se afiseze elementele pare
 */
using System;

namespace V1
{
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      Console.Write("Introduceti numarul de elemente al vectorului: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int [] v = new int[n];

      Console.WriteLine("Introduceti elementele:");
      for(int i = 0; i < n; i++)
        v[i] = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Elemente pare sunt:");
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        if(v[i] % 2 == 0)
          Console.WriteLine(v[i]);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}
Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*