Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Interogarea unei colectii cu LINQ

LINQ reprezinta un limbaj flexibil, cu o sintaxa asemanatoare SQL, creat pentru a oferi programatorului posibilitatea de a interoga un set de date, de orice fel (din baza de date, XML sau o colectie simpla de obiecte).

Presupunem ca avem urmatoarea structura a claselor:

  class Book
  {
    public string Title { get; set; }
    public int AuthorId { get; set; }
    public int Year { get; set; }

    public Book(string title, int authorId, int year)
    {
      Title = title;
      AuthorId = authorId;
      Year = year;
    }

    public override string ToString()
    {
      return String.Format("{0}, {1}", Title, Year);
    }
  }

  class Author
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }

    public Author(int id, string firstName, string lastName)
    {
      Id = id;
      FirstName = firstName;
      LastName = lastName;
    }
  }

      List<Author> authors = new List<Author>();
      authors.Add(new Author(1, "Jose", "Saramago"));
      authors.Add(new Author(2, "Victor", "Hugo"));

      List<Book> myBooks = new List<Book>();
      myBooks.Add(new Book("Eseu despre orbire", 1, 1995));
      myBooks.Add(new Book("Mizerabilii", 2, 1862));
      myBooks.Add(new Book("Pedepsele", 1853, 2));

In acest moment, LINQ imi permite, cu ajutorul celei mai simple interogari sa creez o lista cu toate cartile:

      var allBooks = from books in myBooks select books;

Observati folosirea cuvantul cheie var despre care am mai vorbit.
Afisarea informatiilor poate fi facuta printr-o simpla iteratie:

      foreach (Book book in allBooks)
      {
        Console.WriteLine(book.ToString());
      }

LINQ are o putere foarte mare in interogarea oricarui tip de sursa de date. Pot fi accesate informatii ale unui obiect care implementeaza interfata IEnumerable.

Voi continua aceasta serie de exemple LINQ pentru a ajunge la interogari complexe.

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*