Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Combinarea datelor in LINQ

Cuvantul cheie join este folosit pentru combinarea datelor din mai multe tabele, ceea ce confera o putere extraordinara pentru LINQ. Sa ne amintim interogarea, ordonarea, si filtrarea unei colectii cu LINQ. In exemplele prezentate foloseam clasele Author si Book. Pentru a evidentia importanta cuvantului cheie JOIN, voi vrea sa returnez titlul din colectia de carti combinat cu numele autorului.

      var data = from book in myBooks
            join author in authors on book.AuthorId equals author.Id
            select new { 
                  Book = book.Title,
                  Author = author.FirstName + " " + author.LastName
                 };

      foreach (var bookAuthor in data)
      {
        Console.WriteLine("{0} - {1}", bookAuthor.Book, bookAuthor.Author);
      }

Join-ul a permis intr-un mod eficient si usor combinarea elementelor.

Observati ca data este un tip anonim iar folosirea lui var este obligatorie.

Pana acum am folosit LINQ pentru interogarea colectiilor de obiecte. Intr-un articol viitor, vom vedea cum este posibila interogarea unui Web Service.

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*