Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Ecuatia de gradul I

Sa se rezolve ecuatia de gradul I de forma ax+b=0, cu coeficienti numere reale.

Analiza Programului

In vederea realizari unei rezolvari riguroase, inainte de a afla solutia x=-b/a, trebuiesc facute niste teste asupra valorilor a si b. astfel daca a=0 si b=0 avem de a face cu o ecuatie nedeterminata, iar daca a=0 si b diferit de 0 avem de a face cu o ecuatie imposibila. Acestea sunt cazuri particulare care trebuiesc tratate.
In cazul in care a diferit de 0 se poate extrage solutia dupa formula cunoscuta x=-b/a, iar aceasta solutie este tiparita si pe ecran cu ajutorul functiei Console.WriteLine().
Pentru a avea instrumentele necesare calculului, in prima faza se vor citi de la tastature valorile reale a si b, dupa care se trece la gasirea solutiei. Se observa ca pentru rationamentul enuntat mai sus, au fost folosite in program doua instructiuni if-else cu ajutorul carora se testeaza valorile lui a si b.

Rezolvarea problemei in C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float a, b, x;
      Console.Write("Introduceti a = ");
      a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Introduceti b = ");
      b = float.Parse(Console.ReadLine());
      if (a == 0)
        if (b == 0)
          Console.WriteLine("Ecuatie nedet. ");
        else
          Console.WriteLine("Ecuatie imposibila");
      else
      {
        x = -b / a;
        Console.WriteLine("Solutia este x = {0}", x);
      }
      Console.ReadKey();

    }
  }
}

Rezolvarea problemei in C++

//the header conio, which include library functions for performing "console input and output"
#include <conio.h>
//the header iostream, which supports the C++ I/O system
#include <iostream>
//tells the compiler to use the std namespace
using namespace std;

//begin program execution
int main()
{
  //declare variables
  float a, b, x;

  //display message on the screen
  cout<<"Introduceti a:"<<endl;
  //read from keyboard
  cin>>a;
  cout<<"Introduceti b:"<<endl;
  cin>>b;

  if(a == 0)
    if(b == 0)
      cout<<"Ecutie nedeterminata"<<endl;
    else
      cout<<"Ecuatie imposibila"<<endl;
  else
  {
    x = -b/a;
    cout<<"Solutia este "<<x;
  }
   //terminates main and return value to the calling process
  return 0;
}
Category: Uncategorized
 • Dragosh says:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;

  namespace ConsoleApplication1
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  // Ecuatia de gradul I
  double a, b;
  double x;
  Console.Write(“Introduceti a = “);
  a = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.Write(“Introduceti b = “);
  b = int.Parse(Console.ReadLine());
  if (a == 0 && b == 0)
  {
  Console.WriteLine(“\nEcuatie nedeterminata”);
  }
  else if (a == 0)
  {
  Console.WriteLine(“\nEcuatie imposibilia”);
  }
  else
  {
  x = (-b) / a;
  Console.WriteLine(“Solutia este x = {0:#.##}”, x);
  }
  Console.ReadKey();
  }
  }
  }

  July 22, 2013 at 12:11 am
 • Gheorghe says:

  Salut….am realizat un program insa am nevoie de putin ajutor. Acest program are la baza Cifrul lui Cezar. Criptarea si decriptarea merge insa pot introduce doar cite o litera, nu-mi permite sa introduc spre exemplu o fraza. Va rog sa ma ajutati.
  Cod sursa:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;

  namespace WindowsFormsApplication12
  {
  public partial class Form1 : Form
  {
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  string encrypt = textBox1.Text;
  encrypt.ToLower();

  bool tbNull = textBox1.Text == “”;

  if (tbNull)
  MessageBox.Show(“There is nothing to encrypt.”);

  else
  {
  char[] array = encrypt.ToCharArray();

  for (int i = 0; i = ‘a’ && num ‘z’)

  num = num – 26;
  }
  }
  else if (num >= ‘A’ && num ‘Z’)
  {
  num = num – 26;
  }
  }
  array[i] = (char)num;
  }
  label1.Text = “Encrypted Message”;
  textBox1.Text = new string(array).ToLower();
  }

  textBox1.Copy();
  }

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  string decrypt = textBox1.Text;
  decrypt.ToLower();

  bool tbNull = textBox1.Text == “”;

  if (tbNull)
  MessageBox.Show(“There is nothing to decrypt.”);

  else
  {
  char[] array = decrypt.ToCharArray();
  for (int i = 0; i = ‘a’ && num ‘z’)
  num = num – 26;

  if (num = ‘A’ && num ‘Z’)
  num = num – 26;

  if (num < 'A')
  num = num + 26;
  }
  array[i] = (char)num;
  }
  label1.Text = "Decrypted Message";
  textBox1.Text = new string(array).ToUpper();
  }

  textBox1.Copy();
  }

  private void textBox1_TextChanged(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  this.Text = textBox1.Text;
  }

  private void textBox2_TextChanged(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  textBox2.SelectAll();
  }

  }
  }

  September 9, 2015 at 4:59 pm

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*