Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

NameSpace-uri in programarea .Net (II) – Introducere

Spatiile de nume reprezinta un concept fundamental in C# si orice program utilizeaza un spatiu de nume intr-un fel sau altul.

Un exemplu de spatiu de nume folosit pe care il foloseste biblioteca arhitecturii .Net (implicit, biblioteca limbajului c#) este System. Astfel, la inceputul oricarui program, este inclusa linia de cod:


(in continuarea articolului: NameSpace-uri in programarea .Net – Introducere)

using System;

    Acest spatiu reprezinta radacina pentru toate spatiile de nume din .Net. De asemea, el contine si tipurile de date. De exemplu, se poate declara si initializa o variabila de tip int, astfel:

System.Int16 numar = 0;

    Important de stiut este faptul ca acest spatiu contine clasa Object, care este radacina intregii ierarhii de mostenire din Framework. Daca se defineste o clasa fara a se specifica in mod explicit faptul ca aceasta mosteneste o anumita clasa, clasa Object va fi clasa implicita de baza. Ea furnizeaza toate metodele si proprietatile pe care toate obiectele trebuie sa le suporte.

    Exista multe alte spatii de nume subordonate lui System, care contin alte parti ale bibliotecii limbajului c#.

O lista cu cele mai utilizate spatii de nume nu poate fi stabilita exact, dar printre cele mai cunoscute sunt:

System.IO

    Spatiul Input Output contine clase folosite pentru operatiile de intrare-iesire cu fisiere. De exemplu, clasele File, StreamWriter, BinaryReader, BinaryWriter au functii ce folosesc la accesarea unui fisier de pe disc. Acest namespace include si clase folosite in manipularea datelor aflate in memoria aplicatiei: MemoryStream. Tot in acest namespace sunt definite clase folosite in manipularea fisierelor si directorilor: DirectoryInfo, DriveInfo, FileInfo.
In acest namespace sunt definiti 3 delegates: ErrorEventHandler, FileSystemEventHandler si RenamedEventHandler.

System.Collection

    Permite dezvoltatorilor sa lucreze usor cu grupurile de obiecte. Exista colectii utile pentru cresterea performantei in diferite scenarii (ArrayList, Queue, Stack, etc) si exista Dictionaries (Hashtable, SortedList, StringDictionary, etc) cu principiul cheie-valoare.

System.Data

    Pentru orice operatie cu o sursa de date externa, trebuie stabilita o conexiune cu acea sursa. Acest spatiu de nume contine clase in mai multe subspatii (SqlClient, OleDb, etc) responsabile cu: date referitoare la sursa de date, functii pentru deschiderea / inchiderea conexiunii, tranzactii si multe altele.

System.Text

    Contine clase care permit codarea si decodarea caracterelor, Encoder, Decoder.  Foarte utilizate sunt si sub-spatiul System.Text.RegularExpressions si clasa StringBuilder.

System.Diagnostics

    E un spatiu de nume foarte util in “depanarea” aplicatiei (debug). Are clasa EventLog ce permite interactiunea cu event log din Windows, clasa Process care furnizeaza o functionalitate pentru monitorizarea proceselor sistem din retea, pornirea si oprirea proceselor sistem locale. Clasa PerformanceCounter pentru monitorizarea performantei sistemului.

    Sunt cazuri in care se adauga spatii de nume specifice tipului de proiect.

System.Web.Services – pentru crearea serviciilor web.

System.Web.UI – pentru crearea formelor web.

System.Window.Forms pentru crearea interfetei utilizator a unei aplicatii Windows.

O imagine de ansamblu asupra .Net Framework 3.5 si a spatiilor de nume organizate pe tehnologia folosita, pe site-ul Microsoft!

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*