Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Exercitiu

Se citeşte de la tastatură un număr natural x mai mare decât 2. Sa se găsească p şi q numere prime astfel încât p<x<q, iar diferenta q-p este minima.

Analiza Programului

Cream o metoda cu ajutorul careia vom verifica toate numerele mai mici si mai mari decat x sunt prime. La sfarsit facem diferenta intre numerele prime gasite.

Rezolvarea in C#

using System;

namespace Interval
{
  class Program
  {
    static bool CheckPrimeNumber(int number)
    {
      //presupunem ca un numar este prim
      bool prime = true;
      //contor
      int i = 2;      

      //verifica daca numarul este divizibil cu numerele cuprinse intre 2 si jumatatea lui
      while (i <= number/2)
      {
        //daca are divizor
        if (number % i == 0)
          prime = false;
        i += 1;
      }

      return prime;
    }


    static void Main(string[] args)
    {
      int p, q;
      bool prime;

      Console.WriteLine("Introduceti un numar mai mare decat 2");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());

      p = number;
      
      //verifica daca numerele mai mici decat x sunt prime 
      do
      {
        p--;
        prime = CheckPrimeNumber(p);
      }
      while (prime);

      q = number;

      //verifica daca numerele mai mari decat x sunt prime
      do
      {
        p++;
        prime = CheckPrimeNumber(q);
      }
      while (prime);

      Console.Write("Solutia gasita: {0} < {1} < {2} ", p, number, q);
      Console.Write("iar {0} - {1} = {2}", q, p, q - p);
    }
  }
}

Rezolvarea in C++

//the header conio, which include library functions for performing "console input and output"
#include <conio.h>
//the header iostream, which supports the C++ I/O system
#include <iostream>
//tells the compiler to use the std namespace
using namespace std;


bool CheckPrimeNumber(int number)
{
  
  //assume the number is prime
  bool prime = true;

  //counter
  int i = 2;

  //check
  while(i <= number/2)
  {
    if(number % i == 0)
      prime = false;
    i += 1;
  }

  if(prime)
    return true;
}

//begin program execution
int main()
{

  int p, q, number;
  bool prime;

  cout<<"Introduceti un numar:"<<endl;
  cin>>number;

  p = number;
      
  do
  {
    p--;
    prime = CheckPrimeNumber(p);
  }
  while (prime);

  q = number;

  do
  {
    p++;
    prime = CheckPrimeNumber(q);
  }
  while (prime);

  cout<<"Solutia gasita "<<p<<" "<<number<<" "<<q<<endl;
  cout<<"iar "<<q<<"-"<<p<<"="<<q-p<<endl;
  cin>>number;

  return 0;
}

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*