Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Perechi de numere prime

Sa se afişeze primele n perechi de numere prime care sunt consecutive în multimea numerelor impare.

Analiza Programului

Iteram prim multimea numerelor impare pana gasim doua numere consecutive care sunt prime. Facem acest lucru pentru numarul de perechi dorite.

Rezolvarea in C#

using System;

namespace _19
{
  class Program
  {
    static bool CheckPrimeNumber(int number)
    {
      //presupunem ca un numar este prim
      bool prime = true;
      //contor
      int i = 2;

      //verifica daca numarul este divizibil cu numerele cuprinse intre 2 si jumatatea lui
      while (i <= number / 2)
      {
        //daca are divizor
        if (number % i == 0)
          prime = false;
        i += 1;
      }

      return prime;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //un contor pentru a nu depasi numarul de perechi
      int counter = 0;
      //un indice pentru parcurgerea multumii numerelor pare
      int i = 3;

      Console.Write("Numarul de perechi: ");
      //numarul de perechi
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());

      //cat timp nu am gasit numarul de perechi dorite
      while (counter < number)
      { 
        //verificam daca doua numere consecutive impare sunt prime
        if(CheckPrimeNumber(i) && CheckPrimeNumber(i+2))
        {
          Console.WriteLine(" {0} {1}", i, i+2);
          counter++;
        }
        i += 2;
      }

      Console.Read();
    }
  }
}

Rezolvarea in C++

//the header conio, which include library functions for performing "console input and output"
#include <conio.h>
//the header iostream, which supports the C++ I/O system
#include <iostream>
//tells the compiler to use the std namespace
using namespace std;

bool CheckPrimeNumber(int number)
{
  //assume the number is prime
  bool prime = true;
  //counter
  int i = 2;
  
  //check
  while(i <= number/2)
  {
    if(number % i == 0)
      prime = false;
    i += 1;
  }

  return prime;
}


//begin program execution
int main()
{
  int number;

  int counter = 0;

  cout<<"Introduceti numarul de perechi:";
  cin>>number;

  for(int i = 3; ; i + 2)
  {
    if(counter < number)
    {
      if(CheckPrimeNumber(i) && CheckPrimeNumber(i+2))
      {
        cout<<i<<" "<<i+2<<endl;
        counter++;
      }
    i += 2;
    }
    else
      break;
  }
  return 0;
}
Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*