Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Factori primi

Sa se descompună un număr natural n în factori primi.
Ex: 360=23*32*51

Analiza Programului

Consideram toate numerele naturale incepand cu 2.
Pentru fiecare numar verificam daca este divizor al lui n. Daca da, calculam multiplicitatea acestui divizor in n impartind succesiv pe n la divizor si calculam numarul de impartiri efectuate atat timp cat n mai are divizori.

Rezolvarea in C#

using System;

namespace _20
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Introduceti numarul natural");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int m, p;
      m = n;
      //pentru fiecare numar verificam daca este divizor
      for (int divizor = 2; divizor <= n / 2; divizor++)
      {
        //este divizor, calculam multiplicitatea
        if (m % divizor == 0)
        {
          p = 0;
          while (m % divizor == 0)
          {
            p ++;
            m /= divizor;
          }
          Console.Write("{0}^{1}*", divizor, p);
        }
        if (m == 1)
          break;
      }
      Console.WriteLine("1");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Rezolvarea in C++

//the header conio, which include library functions for performing "console input and output"
#include <conio.h>
//the header iostream, which supports the C++ I/O system
#include <iostream>
//tells the compiler to use the std namespace
using namespace std;

//begin program execution
int main()
{
  int n, m, p;
  cout<<"Introduceti numarul natural:";
  cin>>n;

  m = n;
  for (int d = 2; d <= n / 2; d ++)
    {
      if (m % d == 0)
        {
          p = 0;
          while (m % d == 0)
          {
            p ++;
            m /= d;
          }
          cout<<d<<" ^ "<<p<<endl;
        }
        if (m == 1)
          break;
    }

  return 0;
}
Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*