Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Reuniunea a doua multimi

Se dau doua multimi de numere intregi memorate cu ajutorul vectorilor. Să se calculeze reuniunea celor două multimi.

Analiza Programului

Reuniunea a doua multimi, A si B,(A U B), reprezinta multimea tuturor elementelor care sunt membri fie ai lui A, fie ai lui B.

using System;

namespace _38
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n, m;
      //numarul maxim de elemente pentru prima multime
      Console.WriteLine("Introduceti cardinalitatea primei multimi:");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());
      //numarul maxim de elemente pentru a doua multime
      Console.WriteLine("Introduceti cardinalitatea celei de a doua multimi:");
      m = int.Parse(Console.ReadLine());
      //declararea celor doua vectori
      float[] a = new float[n+m];
      float[] b = new float[m];
      //elementele din prima multime
      Console.WriteLine("Introduceti elementele primei multimi:");
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine("A[{0}]=", i);
        a[i] = float.Parse(Console.ReadLine());
      }
      //elementele din a doua multime
      Console.WriteLine("Introduceti elementele celei de a doua multimi:");
      for (int i = 0; i < m; i++)
      {
        Console.WriteLine("B[{0}]=", i);
        b[i] = float.Parse(Console.ReadLine());
      }

      int pos = n;
      bool find;

      //iteram prin elementele celei de-a doua multimi
      for (int j = 0; j < m; j++)
      {
        find = false;

        //iteram prin elemente primei multimi
        for (int i = 0; i < m; i++)
        {
          //daca elementul se afla in prima multime, il sarim
          if (b[j] == a[i])
          {
            find = true;
            break;
          }
        }
          //daca elementul nu se repeta, il vom adauga langa elementele din prima multime
          //si vom incrementa pozitia vectorului final pentru elementul urmator
          if (!find)
          {
            a[pos] = b[j];
            pos++;
          }
      }

      Console.WriteLine("Rezultatul reuniunii:");

      n = pos;
      for (int i = 0; i < n; i++)
        Console.WriteLine("{0}", a[i]);

      Console.Read();
    }
  }
}
Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*