Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Intersectia a doua multimi

Sa se calculeze intersectia a două multimi de numere reale reprezentate cu ajutorul vectorilor.

Analiza Programului

Intersectia a doua multimi, A si B,(A ∩ B), reprezinta multimea tuturor elementelor care sunt membri comuni.

using System;

namespace _40
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n, m, pos = 0;
      bool empty = true;
      //numarul maxim de elemente pentru prima multime
      Console.WriteLine("Introduceti cardinalitatea primei multimi:");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());
      //numarul maxim de elemente pentru a doua multime
      Console.WriteLine("Introduceti cardinalitatea celei de a doua multimi:");
      m = int.Parse(Console.ReadLine());
      //declararea celor doua vectori
      float[] a = new float[n];
      float[] b = new float[m];
      //elementele din prima multime
      Console.WriteLine("Introduceti elementele primei multimi:");
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine("A[{0}]=", i);
        a[i] = float.Parse(Console.ReadLine());
      }
      //elementele din a doua multime
      Console.WriteLine("Introduceti elementele celei de a doua multimi:");
      for (int i = 0; i < m; i++)
      {
        Console.WriteLine("B[{0}]=", i);
        b[i] = float.Parse(Console.ReadLine());
      }
      int p = Math.Min(n,m);
      //vectorul care va contine elementele comune va avea 
      //ca numar maxim de elemente minimul de elemente dintre cele doua multimi
      float[] intersection = new float[p];
      
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        for (int j = 0; j < m; j++)
        {
          if (a[i] == b[j])
          {
            intersection[pos] = a[i];
            pos++;
            empty = false;
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("Rezultatul intersectiei:");
      if (empty)
        Console.WriteLine("Multimea vida");
      else
      {
        for (int i = 0; i < pos; i++)
          Console.WriteLine("{0}", intersection[i]);
      }

      Console.Read();
    }
  }
}
Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*