Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Diferenta a doua multimi

Sa se calculeze diferenta a două multimi de numere reale reprezentate cu ajutorul vectorilor.

Analiza Programului

Diferenta intre doua multimi, A si B, (A \ B), reprezinta multimea tuturor elementelor care fac parte din A si nu fac parte din B.

using System;

namespace _41
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n, m;
      bool exist, empty = true;
      int pos = 0;

      Console.WriteLine("Introduceti cardinalitatea multimii A:");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Introduceti cardinalitatea multimii B:");
      m = int.Parse(Console.ReadLine());

      float[] a = new float[n];
      float[] b = new float[m];
      //numarul de elemente diferite nu poate fi mai mare decat numarul elementelor multimii A
      float[] dif = new float[n];

      Console.WriteLine("Introduceti elementele multimii A:");
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write("A[{0}]=", i);
        a[i] = float.Parse(Console.ReadLine());
      }

      Console.WriteLine("Introduceti elementele multimii B:");
      for (int i = 0; i < m; i++)
      {
        Console.Write("B[{0}]=", i);
        b[i] = float.Parse(Console.ReadLine());
      }

      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        exist = false;
        for (int j = 0; j < m; j++)
          if (a[i] == b[j])
          {
            exist = true;
            break;
          }
        if (exist == false)
        {
          dif[pos] = a[i];
          pos++;
          empty = false;
        }
      }

      Console.Write("A \\ B = ");
      
      if (empty == false)
        for (int i = 0; i < pos; i++)
          Console.Write("{0} ", dif[i]);
      else
        Console.Write("Multimea vida");
      Console.ReadLine();

    }  
  }
}
Category: Uncategorized
 • Ababei Andrei says:

  //Uitati versiunea mea in C++
  #include
  #include

  using namespace std;

  int A[10];
  int B[10];
  int C[10];
  int lenA, lenB;

  void main()
  {
  int i, j, k;

  cout < “; cin >> lenA;
  cout < “; cin >> lenB;

  for (i = 0; i < lenA; i++)
  {
  cout << "A[" << i <> A[i];
  }
  for (i = 0; i < lenB; i++)
  {
  cout << "B[" << i <> B[i];
  }

  for (i = 0, k = 0; i < lenA; i++)
  {
  for (j = 0; j < lenB; j++)
  if (A[i] == B[j])
  j = lenB + 1;
  if (j == lenB)
  C[k++] = A[i];
  }

  for (i = 0; i < k; i++)
  cout << C[i] << " ";

  _getch();

  }

  November 12, 2013 at 10:04 am

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*