Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Interschimbarea a două linii intr-o matrice

Interschimbarea a două linii intr-o matrice oarecare de elemente reale.

Analiza Programului

Conform definitiei, o matrice este reprezentata de un tablou (vector) cu m linii si n coloane, ale carui elemente pot fi reprezentate de numere complexe.
Un vector poate avea mai mult de o dimensiune. De exemplu, declararea unui vector int[,] m = new int[m,n] inseamna crearea unui vector cu m linii si n coloane.

using System;

namespace _42
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i, j, aux = 0;
      Console.WriteLine("Introduceti numarul de linii:");
      int l = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Introduceti numarul de coloane:");
      int c = int.Parse(Console.ReadLine());

      int [,] m = new int[l,c];

      Console.WriteLine("Introduceti elementele matricii:");
      for (i = 0; i < l; i++)
      {
        for (j = 0; j < c; j++)
        {
          Console.Write("M[{0}][{1}]=", i, j);
          m[i,j] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
      }

      Console.WriteLine("Matricea:");
      for (i = 0; i < l; i++)
      {
        for (j = 0; j < c; j++)
          Console.Write(m[i, j] + " ");
        Console.WriteLine();
      }

      Console.WriteLine("Introduceti indicele liniei care se va schimba: 1 - {0}", l);
      int l1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      l1--;

      Console.WriteLine("Introduceti indicele liniei cu care se va schimba: 1 - {0}", l);
      int l2 = int.Parse(Console.ReadLine());
      l2--;

      for(i = 0; i < c; i++)
      {
        aux = m[l1, i];
        m[l1, i] = m[l2, i];
        m[l2, i] = aux;
      }

      Console.WriteLine("Matricea dupa schimbarea liniilor:");
      for (i = 0; i < l; i++)
      {
        for (j = 0; j < c; j++)
          Console.Write(m[i, j] + " ");
        Console.WriteLine();
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}
Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*