Risipa de key_press | Programare

Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Risipa de key_press | Programare - Programare .Net | Tehnici de programare | Tutoriale | Lectii si exemple

Produsul dintre o matrice si un vector

Sa se calculeze produsul dintre o matrice şi un vector de elemente întregi.

Analiza Programului

Conform definitiei, o matrice este reprezentata de un tablou (vector) cu m linii si n coloane, ale carui elemente pot fi reprezentate de numere complexe.
Un vector poate avea mai mult de o dimensiune. De exemplu, declararea unui vector int[,] m = new int[m,n] inseamna crearea unui vector cu m linii si n coloane.

using System;

namespace _51
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i, j;

      Console.WriteLine("Introduceti numarul de linii pentru matrice:");
      int l = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Introduceti numarul de coloane pentru matrice:");
      int c = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[,] m = new int[l, c];
      int[] v = new int[c];
      int[] p = new int[l];

      Console.WriteLine("Introduceti elementele matricii:");
      for (i = 0; i < l; i++)
      {
        for (j = 0; j < c; j++)
        {
          Console.Write("M[{0}][{1}] = ", i+1, j+1);
          m[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
      }

      Console.WriteLine("Introduceti elementele vectorului:");
      for (i = 0; i < c; i++)
      {
        Console.Write("v[{0}] = ", i+1);
        v[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      Console.WriteLine("Matricea este:");
      for (i = 0; i < l; i++)
      {
        for (j = 0; j < c; j++)
          Console.Write(m[i, j] + " ");
        Console.WriteLine();
      }

      Console.WriteLine("Vectorul este:");
      for (i = 0; i < c; i++)
        Console.WriteLine(v[i] + " ");

      Console.WriteLine("Produsul dintre matrice si vector:");
      //calcul produsului               
      for (i = 0; i < l; i++)
      {
        p[i] = 0;
        for (j = 0; j < c; j++)
          p[i] += m[i, j] * v[j];
      }
      //afisarea produsului
      for (i = 0; i < l; i++)
        Console.WriteLine(p[i]);

      Console.ReadLine();
    }
  }
}
Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*